ΦΥΤΩΡΙΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

English

Προϊόντα


ΚΑΣΤΑΝΑ

Δυναμική και ελλειμματική καλλιέργεια. Είναι λαθεμένη η αντίληψη ότι είναι μόνο για τα ορεινά. Είναι Ασβεστόφοβη και γι' αυτό κρίνεται σκόπιμο να μας στέλνετε την εδαφολογική ανάλυση για να σας κατευθύνουμε σωστά.

Σοβαρό πρόβλημα στην Καστανιά αποτελεί το ΕΛΚΟΣ (Endothia parasitica) και η ΜΕΛΑΝΩΣΗ (Phytopthora cinnamomi & cambivora) καθώς ξηραίνονται τα δένδρα. Πιο έντονο είναι το πρόβλημα στα δένδρα που είναι εμβολιασμένα πάνω σε άγρια καστανιά (Castanea sativa) όπως συμβαίνει στην Ελλάδα. Η λύση είναι η χρήση επιλεγμένων ποικιλιών που είναι Ευρωϊαπωνικά Υβρίδια (Castanea sativa X Castanea crenata)  για αντοχή τόσο στο ΕΛΚΟΣ όσο & στη ΜΕΛΑΝΩΣΗ.

Για τον λόγο αυτό διαθέτουμε τις ποικιλίες ΜΠΟΥΣ ΝΤΕ ΜΠΕΤΙΖΑΚ, ΜΑΡΙΓΚΟΥΛ και ΜΑΡΣΟΛ.

 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΜΑΡΙΓΚΟΥΛΜΑΡΣΟΛΠΡΕΚΟΣ ΜΙΓΚΟΥΛ
ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΗΜΠΟΥΣ ΝΤΕ ΜΠΕΤΙΖΑΚ

 

 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣΟΚΤΩΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΠΡΕΚΟΣ ΜΙΓΚΟΥΛ
ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΗ
ΜΠΟΥΣ ΝΤΕ ΜΠΕΤΙΖΑΚ
ΜΑΡΣΟΛ
ΜΑΡΙΓΚΟΥΛ
 
2006 TORUS web design