ΦΥΤΩΡΙΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

English

Προϊόντα


ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεγαλόκαρπες αμερικανο-ιαπωνικού τύπου μαύρες ποικιλίες. Τελευταία κερδίζει έδαφος και η κιτρινόφλουδη ποικιλία T. C. SUN η οποία μας έδειξε σταθερή και πολύ καλή παραγωγικότητα, καθώς και αντοχή στις ιώσεις. 

Γενικά είναι υπαρκτό το πρόβλημα των ιώσεων (σάρκα) και των βακτηριώσεων στις ιαπωνικού και ευρωπαϊκού τύπου ποικιλίες (εκτός της STANLEY). 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΠΡΕΖΙΝΤΕΝΤΣΑΝΤΑ ΡΟΖΑΜΠΛΑΚ ΤΟΠ
ΜΠΛΑΚ ΣΤΑΡΩΤΟΜΝ ΤΖΑΪΑΝΤΑΝΤΖΕΛΕΝΟ
ΦΡΙΑΡΜΠΛΑΚ ΝΤΑΪΜΟΝΤΜΠΛΑΚ ΜΠΙΟΥΤ
ΜΠΛΑΚ ΣΠΛΕΝΤΟΡΣΤΑΝΛΕΫΤΙ ΣΙ ΣΑΝ

 

 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΣΙΟΥΛΙΟΣΑΥΓΟΥΣΤΟΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΜΠΛΑΚ ΜΠΙΟΥΤ
ΜΠΛΑΚ ΣΠΛΕΝΤΟΡ
ΜΠΛΑΚ ΣΤΑΡ
ΜΠΛΑΚ ΤΟΠ
ΣΑΝΤΑ ΡΟΖΑ
ΜΠΛΑΚ ΝΤΑΪΜΟΝΤ
ΦΡΙΑΡ
ΤΙ ΣΙ ΣΑΝ
ΣΤΑΝΛΕΫ
ΑΝΤΖΕΛΕΝΟ
ΠΡΕΖΙΝΤΕΝΤ
ΩΤΟΜΝ ΤΖΑΪΑΝΤ
 
2006 TORUS web design