ΦΥΤΩΡΙΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

English

Προϊόντα


TASTIRED
ROYAL  MAJESTIC
ROYAL  SUMMER
ROYAL  LEE
ROYAL  JIM
MAURA
BIG FIRE
SUMMER GIANT

ΡΟΔΑΚΙΝΑ

Δυναμική καλλιέργεια. Οι σημερινές συνθήκες δείχνουν πολύ θετικά στοιχεία λόγω του μεγάλου πληθυσμού και της ανόδου της αγοραστικής δύναμης των χωρών του τέως ανατολικού μπλοκ. Αρκεί να είμαστε απόλυτοι στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ. Σε αυτό μπορεί να συμβάλλει και η υιοθέτηση πολλών καινούριων ποιοτικών ποικιλιών, καλύπτοντας μεγάλο διάστημα τροφοδοσίας της αγοράς (Μάϊος-Οκτώβριος).

Εμβολιάζουμε τις διάφορες ποικιλίες πάνω σε GF 677 από κύτταρο, που σήμερα είναι καθολικά παραδεκτό σαν το καλύτερο υποκείμενο.

Τα φυτά μας είναι εμποτισμένα με ωφέλιμο βακτήριο για να αντιμετωπίζουν το καρκίνωμα των ριζών  και με ωφέλιμο μύκητα  που αυξάνει το ανοσοποιητικό σύστημα του φυτού για να αντιμετωπίσει μύκητες του εδάφους (Φυτόφθορα κτλ.).

Είναι ένας τομέας που έχουμε δώσει πρωτοποριακές λύσεις με πολύ αξιόλογες Ποικιλίες που εμείς τις φέραμε στην Ελλάδα.

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΜΕΗ ΚΡΕΣΤKATEΡΙΝΑΤΕΗΣΤΥ ΡΕΝΤ
ΜΑΟΥΡΑΑ-37ΕΒΕΡΤΣ
ΣΟΥΓΚΑΡ ΤΑΪΜΦΡΑΝΣΟΥΑΖΡΟΥΑΓΙΑΛ ΓΚΛΟΡΥ
ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΤΖΙΜΡΙΤΣ ΛΕΗΝΤΥΠΛΑΣ ΠΛΑΣ
ΡΕΝΤ ΧΑΒΕΝΣΑΝ ΚΛΑΟΥΣΣΑΝ ΚΡΕΣΤ
ΠΑΤΤΥΟΧΕΝΡΥΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΦΑΓΙΕΤΜΑΡΙΑ ΜΠΙΑΝΚΑΡΟΥΑΓΙΑΛ ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ
ΤΖΟΥΝΓΚΟΛΝΤΡΟΥΜΠΙΡΙΤΣΣΠΡΙΓΚΜΠΕΛ
BΙΣΤΑΡΙΤΣΡΕΝΤ ΛΕΗΤΑΝΤΡΟΣ
ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΣΑΜΕΡΡΟΥΑΓΙΑΛ ΛΗΜΠΡΙΤΝΕΥ ΛΕΗΝ
ΣΑΜΕΡ ΤΖΑΪΑΝΤΤΑΡΝΤΙΜΠΕΛΡΕΝΤ ΦΟΛ
ΓΚΛΑΝΤΙΣKEBINAΟΚΤΑΒΙΑ

 

 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΣΙΟΥΛΙΟΣΑΥΓΟΥΣΤΟΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΤΕΗΣΤΥ ΡΕΝΤ
ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ
ΜΕΗ ΚΡΕΣΤ
ΣΟΥΓΚΑΡ ΤΑΪΜ
ΠΑΤΤΥ
ΣΠΡΙΓΚΜΠΕΛ
ΜΠΡΙΤΝΕΥ ΛΕΗΝ
ΡΟΥΜΠΙΡΙΤΣ
ΤΖΟΥΝΓΚΟΛΝΤ
ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ
ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΓΚΛΟΡΥ
ΡΙΤΣ ΛΕΗΝΤΥ
ΜΑΟΥΡΑ
ΡΕΝΤ ΧΑΒΕΝ
BΙΣΤΑΡΙΤΣ
KATEΡΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΑΝΚΑ
ΣΑΝ ΚΛΑΟΥΣ
ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΣΑΜΕΡ
ΣΑΝ ΚΡΕΣΤ
ΣΑΜΕΡ ΤΖΑΪΑΝΤ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Α-37
ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΛΗ
ΑΝΤΡΟΣ
ΟΚΤΑΒΙΑ
ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΤΖΙΜ
ΦΑΓΙΕΤ
KEBINA
ΟΧΕΝΡΥ
ΕΒΕΡΤΣ
ΓΚΛΑΝΤΙΣ
ΠΛΑΣ ΠΛΑΣ
ΡΕΝΤ ΦΟΛ
ΡΕΝΤ ΛΕΗΤ
ΤΑΡΝΤΙΜΠΕΛ
 
2006 TORUS web design