ΦΥΤΩΡΙΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

English

Προϊόντα


SABRINA ®
CANADA GIANT
SATIN
SKEENA
SWEET HEART
ΣΟΥΠΕΡ ΣΠΙΝΤΕΛ 4x1,80 μ.
ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΘΑΜΝΟΣ 5x4 μ.
ΣΟΥΠΕΡ ΣΠΙΝΤΕΛ 5x2 m, ΧΩΡΙΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΑ

ΚΕΡΑΣΙΑ

Είναι καλλιέργεια που δεν την είδε ο Έλληνας παραγωγός σε δυναμική δένδροκομική βάση και την αδίκησε. Είναι ελλειμματική καλλιέργεια με περιθώρια περαιτέρω επέκτασης. Συνιστούμε τα ΧΑΜΗΛΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (Ισπανικός Θάμνος) ή ΣΟΥΠΕΡ ΣΠΙΝΤΕΛ (Super Spindle - Πυκνή Ατρακτος) σε νάνα και ημινάνα υποκείμενα για χαμηλό εργατικό κόστος (κλάδεμα, συγκομιδή). Τα υποκείμενα ΕΝΤΑΜΠΡΙΖ, ΓΚΙΖΕΛΑ 5, CAB 6P, ΓΚΙΖΕΛΑ 6 εμείς τα φέραμε στην Ελλάδα.


ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΜΠΟΥΡΛΑΣΚΗΝΑΚΟΡΝΤΙΑ
ΡΕΓΚΙΝΑΠΡΕΚΟΣ ΜΠΕΡΝΑΡΓΚΕΡΜΕΡΣΝΤΟΡΦ
ΓΚΡΕΪΣ ΣΤΑΡΕΝΤΑΜΠΡΙΖΓΚΙΖΕΛΑ 5
ΡΙΤΑΓΚΙΖΕΛΑ 6ΣΤΑΚΚΑΤΟ
ΛΑΠΕΝΦΕΡΟΒΙΑΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ
ΜΠΑΚΙΡΤΣΗCAB 6PΤΖΑΪΑΝΤ ΡΕΝΤ
ΣΟΥΗΤ ΧΑΡΤR - 520ΣΑΜΠΡΙΝΑ
ΚΑΝΑΝΤΑ ΤΖΑΪΑΝΤΣΑΤΕΝΕΡΛΥ ΜΠΙ ΤΖΙ
ΕΡΛΥ ΛΟΡΥ

 

 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΜΑΙΟΣΙΟΥΝΙΟΣΙΟΥΛΙΟΣ
ΡΙΤΑ
ΕΡΛΥ ΜΠΙ ΤΖΙ
ΕΡΛΥ ΛΟΡΥ
ΠΡΕΚΟΣ ΜΠΕΡΝΑΡ
ΜΠΟΥΡΛΑ
R - 520
ΣΑΜΠΡΙΝΑ
ΤΖΑΪΑΝΤ ΡΕΝΤ
ΓΚΡΕΪΣ ΣΤΑΡ
ΣΑΤΕΝ
ΚΑΝΑΝΤΑ ΤΖΑΪΑΝΤ
ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ
ΚΟΡΝΤΙΑ
ΦΕΡΟΒΙΑ
ΓΚΕΡΜΕΡΣΝΤΟΡΦ
ΛΑΠΕΝ
ΜΠΑΚΙΡΤΣΗ
ΡΕΓΚΙΝΑ
ΣΚΗΝΑ
ΣΟΥΗΤ ΧΑΡΤ
ΣΤΑΚΚΑΤΟ
 
2006 TORUS web design