ΦΥΤΩΡΙΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

English

Προϊόντα


CANADA GIANT
SATIN
SKEENA
SWEET HEART
ΣΟΥΠΕΡ ΣΠΙΝΤΕΛ 4x1,80 μ.
ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΘΑΜΝΟΣ 5x4 μ.
ΣΟΥΠΕΡ ΣΠΙΝΤΕΛ 5x2 m, ΧΩΡΙΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΑ

ΚΕΡΑΣΙΑ

Είναι καλλιέργεια που δεν την είδε ο Έλληνας παραγωγός σε δυναμική δένδροκομική βάση και την αδίκησε. Είναι ελλειμματική καλλιέργεια με περιθώρια περαιτέρω επέκτασης. Συνιστούμε τα ΧΑΜΗΛΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (Ισπανικός Θάμνος) ή ΣΟΥΠΕΡ ΣΠΙΝΤΕΛ (Super Spindle - Πυκνή Ατρακτος) σε νάνα και ημινάνα υποκείμενα για χαμηλό εργατικό κόστος (κλάδεμα, συγκομιδή). Τα υποκείμενα ΕΝΤΑΜΠΡΙΖ, ΓΚΙΖΕΛΑ 5, CAB 6P, ΓΚΙΖΕΛΑ 6 εμείς τα φέραμε στην Ελλάδα.


ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΜΠΟΥΡΛΑΣΚΗΝΑΚΟΡΝΤΙΑ
ΡΕΓΚΙΝΑΠΡΕΚΟΣ ΜΠΕΡΝΑΡΓΚΕΡΜΕΡΣΝΤΟΡΦ
ΓΚΡΕΪΣ ΣΤΑΡΕΝΤΑΜΠΡΙΖΓΚΙΖΕΛΑ 5
ΡΙΤΑΓΚΙΖΕΛΑ 6ΣΤΑΚΚΑΤΟ
ΛΑΠΕΝΦΕΡΟΒΙΑΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ
ΜΠΑΚΙΡΤΣΗCAB 6PΤΖΑΪΑΝΤ ΡΕΝΤ
ΣΟΥΗΤ ΧΑΡΤR - 520ΣΑΜΠΡΙΝΑ
ΚΑΝΑΝΤΑ ΤΖΑΪΑΝΤΣΑΤΕΝΕΡΛΥ ΛΟΡΥ
ΕΡΛΥ ΜΠΙ ΤΖΙ

 

 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΜΑΙΟΣΙΟΥΝΙΟΣΙΟΥΛΙΟΣ
ΡΙΤΑ
ΕΡΛΥ ΜΠΙ ΤΖΙ
ΕΡΛΥ ΛΟΡΥ
ΠΡΕΚΟΣ ΜΠΕΡΝΑΡ
ΜΠΟΥΡΛΑ
R - 520
ΣΑΜΠΡΙΝΑ
ΤΖΑΪΑΝΤ ΡΕΝΤ
ΓΚΡΕΪΣ ΣΤΑΡ
ΣΑΤΕΝ
ΚΑΝΑΝΤΑ ΤΖΑΪΑΝΤ
ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ
ΚΟΡΝΤΙΑ
ΦΕΡΟΒΙΑ
ΓΚΕΡΜΕΡΣΝΤΟΡΦ
ΛΑΠΕΝ
ΜΠΑΚΙΡΤΣΗ
ΡΕΓΚΙΝΑ
ΣΚΗΝΑ
ΣΟΥΗΤ ΧΑΡΤ
ΣΤΑΚΚΑΤΟ
 
2006 TORUS web design