ΦΥΤΩΡΙΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

English

Προϊόντα


SABRINA ®
CANADA GIANT
SATIN
SKEENA
SWEET HEART
ΣΟΥΠΕΡ ΣΠΙΝΤΕΛ 4x1,80 μ.
ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΘΑΜΝΟΣ 5x4 μ.
ΣΟΥΠΕΡ ΣΠΙΝΤΕΛ 5x2 m, ΧΩΡΙΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΑ

ΚΕΡΑΣΙΑ

Είναι καλλιέργεια που δεν την είδε ο Έλληνας παραγωγός σε δυναμική δένδροκομική βάση και την αδίκησε. Είναι ελλειμματική καλλιέργεια με περιθώρια περαιτέρω επέκτασης. Συνιστούμε τα ΧΑΜΗΛΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (Ισπανικός Θάμνος) ή ΣΟΥΠΕΡ ΣΠΙΝΤΕΛ (Super Spindle - Πυκνή Ατρακτος) σε νάνα και ημινάνα υποκείμενα για χαμηλό εργατικό κόστος (κλάδεμα, συγκομιδή). Τα υποκείμενα ΕΝΤΑΜΠΡΙΖ, ΓΚΙΖΕΛΑ 5, CAB 6P, ΓΚΙΖΕΛΑ 6 εμείς τα φέραμε στην Ελλάδα.


ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΓΚΙΖΕΛΑ 6ΣΚΗΝΑΚΟΡΝΤΙΑ
ΡΕΓΚΙΝΑΠΡΕΚΟΣ ΜΠΕΡΝΑΡΣΑΜΠΡΙΝΑ
ΓΚΕΡΜΕΡΣΝΤΟΡΦΓΚΡΕΪΣ ΣΤΑΡΕΝΤΑΜΠΡΙΖ
ΡΙΤΑCAB 6PΣΤΑΚΚΑΤΟ
ΜΠΟΥΡΛΑΛΑΠΕΝΦΕΡΟΒΙΑ
ΣΟΥΗΤ ΧΑΡΤΚΑΝΑΝΤΑ ΤΖΑΪΑΝΤΣΑΤΕΝ
ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣΜΠΑΚΙΡΤΣΗΓΚΙΖΕΛΑ 5
ΤΖΑΪΑΝΤ ΡΕΝΤΕΡΛΥ ΜΠΙ ΤΖΙΕΡΛΥ ΛΟΡΥ

 

 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΜΑΙΟΣΙΟΥΝΙΟΣΙΟΥΛΙΟΣ
ΡΙΤΑ
ΕΡΛΥ ΛΟΡΥ
ΕΡΛΥ ΜΠΙ ΤΖΙ
ΠΡΕΚΟΣ ΜΠΕΡΝΑΡ
ΜΠΟΥΡΛΑ
ΣΑΜΠΡΙΝΑ
ΤΖΑΪΑΝΤ ΡΕΝΤ
ΓΚΡΕΪΣ ΣΤΑΡ
ΣΑΤΕΝ
ΚΑΝΑΝΤΑ ΤΖΑΪΑΝΤ
ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ
ΚΟΡΝΤΙΑ
ΦΕΡΟΒΙΑ
ΓΚΕΡΜΕΡΣΝΤΟΡΦ
ΛΑΠΕΝ
ΜΠΑΚΙΡΤΣΗ
ΡΕΓΚΙΝΑ
ΣΚΗΝΑ
ΣΟΥΗΤ ΧΑΡΤ
ΣΤΑΚΚΑΤΟ
 
2006 TORUS web design