ΦΥΤΩΡΙΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

English

Προϊόντα

ΜΕΝΤΙΑΜΠΕΛ
Πυκνοφυτεια 4x2 μετρα

ΒΕΡΥΚΟΚΑ

«Πονεμένη» Ιστορία στην Ελλάδα εξαιτίας της ίωσης Σάρκα (SHARKA). Η ΤΙΡΥΝΘΟΥ δεν κρατιέται πλέον με τίποτε. Το ίδιο και η NINFA, που έχει γονέα την ΤΙΡΥΝΘΟΥ.

Εμείς πλέον προσανατολιζόμαστε σε ποικιλίες ανθεκτικές ή ανεκτικές στη σάρκα και στις βακτηριώσεις.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι νέες ποικιλίες ΜΕΝΤΙΑΜΠΕΛ (πρώϊμη, 16 μέρες πριν την ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ), ΦΑΡΑΛΙΑ (10 μέρες μετά την ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ) & ΦΑΡΜΠΑΛΥ (40 μέρες μετά την ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ).

Εμείς φέραμε πρώτοι στην Ελλάδα  το αμερικάνικο υποκείμενο 29C από κύτταρο (μικροπολλαπλασιασμό), ανθεκτικό στη φυτόφθορα, στο καρκίνωμα των ριζών (Agrobacterium), στους νηματώδεις και στην ασφυξία των ριζών σε βαριά εδάφη.

Έχει άριστη συγγένεια με όλες τις γνωστές ποικιλίες και είναι ιδανικό για επαναφύτευση σε οπωρώνες που προϋπήρχαν πυρηνόκαρπα (βερύκοκα, ροδάκινα, κεράσια, δαμάσκηνα).

 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΦΑΡΚΛΟΠΡΙΜΙΟΥΣΤΟΜΚΟΤ
ΑΟΥΡΟΡΑΜΠΕΜΠΕΚΟΥΟΡΑΝΤΖΡΕΝΤ
ΓΚΟΛΝΤΡΙΤΣΜΠΕΡΖΕΡΟΝΤΙΡΥΝΘΟΣ
ΦΑΡΤΟΛΥΦΑΡΙΑΛΠΡΙΜΑΪΑ
ΦΑΡΜΠΑΛΥΜ - 510P - 610
ΠΡΙΣΙΑΜΕΝΤΙΑΜΠΕΛΦΑΡΑΛΙΑ

 

 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΜΑΙΟΣΙΟΥΝΙΟΣΙΟΥΛΙΟΣΑΥΓΟΥΣΤΟΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Μ - 510
ΠΡΙΣΙΑ
ΑΟΥΡΟΡΑ
ΠΡΙΜΑΪΑ
ΠΡΙΜΙΟΥΣ
ΜΕΝΤΙΑΜΠΕΛ
ΤΙΡΥΝΘΟΣ
ΟΡΑΝΤΖΡΕΝΤ
P - 610
ΤΟΜΚΟΤ
ΓΚΟΛΝΤΡΙΤΣ
ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ
ΜΠΕΡΖΕΡΟΝ
ΦΑΡΑΛΙΑ
ΦΑΡΤΟΛΥ
ΦΑΡΜΠΑΛΥ
ΦΑΡΙΑΛ
ΦΑΡΚΛΟ
 
2006 TORUS web design